HI88_Backlink Index Của Website HI88

Ngày đăng : 3:10 chiều | Đăng bởi : hi88 ad

Đây là bài viết về các backlink index của hi88. Hãy cùng xem qua các link dưới đây nhé!

Backlink Index

Backlinks rất quan trọng đối với SEO. Chúng giúp Google xác định mức độ đáng tin cậy của một trang web. Một trang web càng có nhiều backlink thì thứ hạng của nó trên các công cụ tìm kiếm càng cao.

Backlink Index là một công cụ tìm kiếm giúp tìm các trang web liên kết với trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để xem những trang web nào liên kết với đối thủ cạnh tranh của mình và xem những gì bạn có thể làm để khiến họ liên kết với bạn.

Backlink Index
Backlink Index

Công dụng của Backlink Index

Backlinks là các liên kết từ các trang web khác liên kết đến trang web của riêng bạn. Bạn càng có nhiều backlink, thứ hạng của bạn trên công cụ tìm kiếm càng cao.

Có rất nhiều công cụ có thể giúp bạn tìm các liên kết ngược đến trang web của mình. Những công cụ này hoạt động bằng cách giám sát trang web và tìm các liên kết ngược mới cho trang web của bạn. Chúng cũng cho phép bạn xem loại trang web nào đang liên kết với trang web của bạn, vì vậy bạn có thể đứng đầu đối thủ cạnh tranh và dẫn đầu trong bảng xếp hạng.

Có hai loại công cụ lập chỉ mục backlink chính: miễn phí và trả phí. Các công cụ miễn phí thường cung cấp thông tin hạn chế về các liên kết được tìm thấy, trong khi các công cụ trả phí cung cấp nhiều chi tiết hơn về từng liên kết được tìm thấy, chẳng hạn như ai đang liên kết với liên kết đó và số tiền họ sẵn sàng trả cho liên kết đó.

Bảng backlink của HI88

https://www.dongeren.cn/home.php?mod=space&uid=12065304&do=profile&from=space
http://looksj.cn/home.php?mod=space&uid=2883161&do=profile&from=space
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186850.html
http://en.westernmountainsnow.com/home.php?mod=space&uid=658192&do=profile&from=space
http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3398439&do=profile&from=space
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136984&do=profile&from=space
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186906.html
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905195&do=profile&from=space
https://flw.cool/space-uid-3370128.html
https://www.dongeren.cn/home.php?mod=space&uid=12065310&do=profile&from=space
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186907.html
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460314&do=profile
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136988&do=profile&from=space
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186895.html
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649185&do=profile&from=space
https://www.dongeren.cn/home.php?mod=space&uid=12065306&do=profile&from=space
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905196&do=profile&from=space
http://83783.net/space-uid-3545499.html
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136986&do=profile&from=space
https://www.rcfl.com.hk/home.php?mod=space&uid=5864589&do=profile&from=space
http://www.discuss4u.com/discuz/space-uid-339259.html
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905198&do=profile&from=space
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460331&do=profile
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649194&do=profile&from=space
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460348&do=profile
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460341&do=profile
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136980&do=profile&from=space
http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3398447&do=profile&from=space
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905205&do=profile&from=space
http://www.zgyssyw.com/home.php?mod=space&uid=2187692&do=profile
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186860.html
http://games.xwmm.cn/home.php?mod=space&uid=595251&do=profile&from=space
https://www.rcfl.com.hk/home.php?mod=space&uid=5864599&do=profile&from=space
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186883.html
http://games.xwmm.cn/home.php?mod=space&uid=595250&do=profile&from=space
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136992&do=profile&from=space
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136994&do=profile&from=space
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186881.html
https://flw.cool/space-uid-3370117.html
http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3398456&do=profile&from=space
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136977&do=profile&from=space
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460320&do=profile
http://en.westernmountainsnow.com/home.php?mod=space&uid=658199&do=profile&from=space
http://83783.net/space-uid-3545511.html
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460345&do=profile
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460315&do=profile
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186868.html
https://www.rcfl.com.hk/home.php?mod=space&uid=5864594&do=profile&from=space
http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3398446&do=profile&from=space
http://yyy517.com/home.php?mod=space&uid=575462&do=profile&from=space
http://en.westernmountainsnow.com/home.php?mod=space&uid=658189&do=profile&from=space
http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3398454&do=profile&from=space
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136981&do=profile&from=space
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460329&do=profile
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905204&do=profile&from=space
https://flw.cool/space-uid-1509442.html
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186878.html
https://www.rcfl.com.hk/home.php?mod=space&uid=5864593&do=profile&from=space
http://www.beiqijia.net/home.php?mod=space&uid=5661725&do=profile&from=space
http://83783.net/space-uid-3545494.html
https://520yuanyuan.cn/home.php?mod=space&uid=1028544&do=profile&from=space
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460344&do=profile
http://www.jhshe.cn/home.php?mod=space&uid=1502485&do=profile&from=space
https://www.rcfl.com.hk/home.php?mod=space&uid=5864602&do=profile&from=space
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136995&do=profile&from=space
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186849.html
http://yinyue7.com/space-uid-432220.html
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136979&do=profile&from=space
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649181&do=profile&from=space
http://www.beiqijia.net/home.php?mod=space&uid=5661729&do=profile&from=space
http://www.beiqijia.net/home.php?mod=space&uid=5661721&do=profile&from=space
http://en.westernmountainsnow.com/home.php?mod=space&uid=658194&do=profile&from=space
http://www.beiqijia.net/home.php?mod=space&uid=5661728&do=profile&from=space
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905206&do=profile&from=space
http://www.embcx.net/home.php?mod=space&uid=290482&do=profile&from=space
http://games.xwmm.cn/home.php?mod=space&uid=595252&do=profile&from=space
http://83783.net/space-uid-3545495.html
https://www.rcfl.com.hk/home.php?mod=space&uid=5864596&do=profile&from=space
http://www.stwx.net/home.php?mod=space&uid=4520110&do=profile&from=space
http://1000y2s.com/home.php?mod=space&uid=68289&do=profile&from=space
http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3398441&do=profile&from=space
http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3398442&do=profile&from=space
http://www.beiqijia.net/home.php?mod=space&uid=5661723&do=profile&from=space
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460326&do=profile
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649198&do=profile&from=space
https://flw.cool/space-uid-3370133.html
https://dream.twgameweb.com/home.php?mod=space&uid=685798&do=profile&from=space
http://www.god123.xyz/home.php?mod=space&uid=528094&do=profile
https://flw.cool/space-uid-3370130.html
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186892.html
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460335&do=profile
http://looksj.cn/home.php?mod=space&uid=2883157&do=profile&from=space
http://looksj.cn/home.php?mod=space&uid=2883176&do=profile&from=space
https://dream.twgameweb.com/home.php?mod=space&uid=685801&do=profile&from=space
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186869.html
http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3398450&do=profile&from=space
https://dream.twgameweb.com/home.php?mod=space&uid=685799&do=profile&from=space
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905201&do=profile&from=space
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905208&do=profile&from=space
http://83783.net/space-uid-3545506.html
http://looksj.cn/home.php?mod=space&uid=2883170&do=profile&from=space
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649196&do=profile&from=space
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460324&do=profile
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186854.html
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460361&do=profile
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186862.html
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460356&do=profile
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649206&do=profile&from=space
http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=2460358&do=profile
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905197&do=profile&from=space
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905200&do=profile&from=space
https://forum.foxclone.com/profile.php?id=245235
http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3398445&do=profile&from=space
http://volcanic.66ouo.com/home.php?mod=space&uid=1905203&do=profile&from=space
https://520yuanyuan.cn/home.php?mod=space&uid=1028542&do=profile&from=space
http://www.beiqijia.net/home.php?mod=space&uid=5661719&do=profile&from=space
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649201&do=profile&from=space
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186879.html
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186865.html
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186873.html
http://looksj.cn/home.php?mod=space&uid=2883151&do=profile&from=space
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649193&do=profile&from=space
http://www.adminbbs.net/space-uid-418145.html
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649174&do=profile&from=space
http://myvrgame.cn/home.php?mod=space&uid=4136990&do=profile&from=space
http://looksj.cn/home.php?mod=space&uid=2883178&do=profile&from=space
http://en.westernmountainsnow.com/home.php?mod=space&uid=658187&do=profile&from=space
https://www.rcfl.com.hk/home.php?mod=space&uid=5864604&do=profile&from=space
https://flw.cool/space-uid-3370123.html
https://discuz.ww2x.com/space-uid-4186880.html
http://games.xwmm.cn/home.php?mod=space&uid=595254&do=profile&from=space
http://www.mifengedu.cn/home.php?mod=space&uid=3649187&do=profile&from=space

Lời kết

Chỉ mục backlink là danh sách các trang web liên kết đến một trang web nhất định. Các backlink thường được sắp xếp theo số lượng liên kết trỏ đến mỗi trang web.

Đây là một số liệu quan trọng đối với SEO vì nó có thể giúp bạn xác định trang web nào đang liên kết với đối thủ cạnh tranh của bạn và những điểm chung của chúng với trang web của riêng bạn.

Backlinks là các liên kết từ các trang web khác đến trang web của riêng bạn. Đó là một cách đo lường mức độ phổ biến và tầm quan trọng của một trang web.

Chỉ mục backlink là một chỉ mục liệt kê tất cả các liên kết ngược đến một trang.

Bài viết liên quan

Tổng hợp linkbuilding cho website

Mở đầu với sự trở lại lần này, mình xin viết 1 guide toàn diện về Link building 2013 về các thể loại backlinking để các bạn có cái nhìn toàn diện về các hình thức build link hiện nay và có thể chọn cho mình hình thức cũng như chiến lược phù hợp cho […]

Xem thêm